Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KORNISCHEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

KORNISCHEN 1

MARMORBORDET 1

SCHACKBRÄDET 1

TORNKAMMAREN 1

TRIGLYFEN 1

3/31/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

En grupp terränganpassade lamellhus uppförda för Svenska Bostäder 1956 efter ringar av arkitekterna Jöran Curman och Nils Gunnartz. Byggnaderna har en för tiden modern utformning och moderna material. Trots vissa förändringar bevarar de sin ursprungliga arkitektur. Längs vattnet finns i souterrängvåningar ett antal ateljélägenheter och flera av samtidens mer kända konstnärer bodde och v...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backström, Kerstin Mandén Örn, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Anna Arnqvist, Erica Schölin, Martin Lagergren, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.