Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, BJÖRKHULT 5:1 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN VERKEBÄCK-TOTEBO MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR Ny sökning Tillbaka till sökning

21000000854047.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN VERKEBÄCK-TOTEBO MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR (akt.)
Kalmar
Västervik

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

BJÖRKHULT 5:1

FÅRHULT 2:10

GLADHAMMARS-VALSTAD 1:18

MÖRGHULT 1:6

NORRHULT 3:5

RUMHULT 1:2

TJURSBO 6:1

TOTEBO 1:34

VERKEBÄCK 1:16

YXERED 2:11

GLADHAMMARS-VALSTAD 1:16

6/24/96 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Järnvägen med sina många konstbyggnader och stödbankar i just detta avsnitt utgör ett ovanligt värdefullt och representativt exempel på tidig järnvägsbyggnadskonst och hantverksskicklighet.

Järnvägen är ett unikt och välbevarat exempel på en i sin helhet bevarad svensk smalspårsjärnväg av provinskaraktär och med en relativt omfattande person- och godstrafik. Den har sitt särskilda trafikhistoriska värde som en del i det tidigare enskilda järnvägsbolaget Norsholm- Västervik-Hultsfreds Järnvägar (NVHJ), ett av landets största järnvägsbolag för smalspårsbanor och med säte i Västervik.

Konstruktioner och material använda vid banans up...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen i Kalmar län