Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BYAMÄNNEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BYAMÄNNEN 2

KRIGSDOMAREN 3

SKATTEBONDEN 2

3/31/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Ett större område med likartade lamellhus uppförda i början av 1950-talet efter ritningar av arkitekt Walter Teeling. Byggnaderna har en välgestaltad arkitektur med omsorgsfullt utformade detaljer och en genomtänkt färgsättning som bidrar till husens karaktär och områdets variation. Byggnaderna bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur och utgör tillsammans en väl sam...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Miljöskapande värde
Representativitet

Ann-Charlotte Backlund, Kerstin Mandén Örn, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Anna Arnqvist, Martin Lagergren, Magnus Rönn och Erica Schölin, Stockholms stadsmuseum.