Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 1:129 M.FL. BODENS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0001214

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODENS FÄSTNING (akt.)
Norrbotten
Boden

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

BODEN 1:129

PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

BODENS GARNISON 2:1

BODEN 1:157

BODEN 1:158

6/22/20 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Bodens fästning är Sveriges största befästningsanläggning och en viktig del av vår moderna historia. Den representerar ett avgörande steg i utvecklingen av landets försvar, både som anläggning betraktat och som resultat av politiska beslut. Fästningen och dess delar visar på utvecklingen inom fortifikation, byggnation och teknik under det knappa århundrade den var i drift.

Bodens fästning är ett resultat av utvecklingen i Sverige och omvärlden i slutet av 1800-talet. De stora järnmalmsfyndigheterna i Malmbergen i slutet av 1800-talet satte fart på debatten om att försvara även norra Sverige. Den utbyggda järnvägen gjorde det möjl...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning
av handläggaren Jan Karlsson. Även avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa
och enhetschefen Solveig McKenzie har varit med om den slutliga
handläggningen.

Beslutsdatum Ändring av skyddsföreskrifter 2020-06-22