Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, NOLBY 37:8 NOLBY GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_067:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NOLBY GRAVKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

NOLBY 37:8

9/1/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Nolby kyrkogård ligger i den nordöstra änden av Alingsås med hyreshuslängor i väster, järnväg i söder och bergiga skogspartier i norr.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har till sin norra del karaktär av skogskyrkogård med kuperad terräng, slingrande grusgångar, damm, minneslund och klockstapel. I söder ligger gravkapell och krematorium samt personalbyggnad samt förrådsbyggnader i postmodern stil. Väster om kapellet är en öppen gräsyta som begränsas av en mur.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Det modernistiska gravkapellet från 1961 är sammanbyggt med ett krematorium i vinkel åt söder. Det förra markerar s...

Läs mer i eget fönster

Carina M Carlsson, Regionmuseum Västra Götaland.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Tomas Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.