Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÖKARÄNGENS GÅRD 1 HÖKARÄNGENS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖKARÄNGENS GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

HÖKARÄNGENS GÅRD 1

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Gårdsanläggningen finns omnämnd på 1600-talet, men den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd i mitten av 1700-talet och tillbyggd på 1940-talet. På tomten finns även ett bostadshus från 1915. Anläggningen har ett byggnadshistoriskt värde och berättar om Farstas äldre historia.

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Kerstin Mandén Örn, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.