Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LOCKVATTNET 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

LOCKVATTNET 6

3/11/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Daghemsbyggnaderna är viktiga inslag i stadsdelens sociala uppbyggnad och har ett samhällshistoriskt värde. Inom fastigheten Lockvattnet 6 finns en välbevarad daghemsbyggnad från 1940-talet uppförd efter ritningar av arkitekt Axel Grönwall. Daghemmet är med sin särpräglade och variationsrika utformning troligen unikt i Stockholms stad och har ett arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden har sedan den uppfördes använts som daghem, vilket även ger ett kontinuitetsvärde.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet

Marianne Råberg, Suzanne Lindhagen, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.