Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PARFLYGELN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

PARFLYGELN 1

2/18/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Daghemsbyggnaderna är viktiga inslag i stadsdelens sociala uppbyggnad och har ett samhällshistoriskt värde. Inom fastigheten Parflygeln 1 finns en välbevarad daghemsbyggnad från 1960-talet med en tidstypisk utformning. Byggnaden är av standardtyp uppförd efter typritningar från Stockholms stads fastighetskontor. Hässelby Gård har många daghemsbyggnader och tillsammans utgör de en provka...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Anna Arnqvist, Erica Schölin, Martin Lagergren, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.