Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GRENVERKET 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

GRENVERKET 1

GRENVERKET 2

GRENVERKET 3

GRENVERKET 4

GRENVERKET 5

GRENVERKET 6

GRENVERKET 7

GRENVERKET 8

GRENVERKET 9

GRENVERKET 10

2/18/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Välbevarade radhuslängor med ursprunglig arkitektur samt tillhörande välgestaltade garage ritade av arkitekterna Jon Höjer och Sture Ljungqvist för Småstugebyrån i slutet av 1950-talet. Radhusen är goda och tidstypiska exempel på Småstugebyråns stora radhusproduktion från denna tid. Radhuslängorna utgör ett urval av de bäst bevarade radhuslängorna i ett större radhusområde med likartade...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Representativitet

Marianne Råberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Anna Arnqvist, Erica Schölin, Martin Lagergren, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.