Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HERRESÄTET 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

HERRESÄTET 2

HERRESÄTET 3

HERRESÄTET 4

2/18/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Välbevarade och tidstypiska punkthus med ursprunglig arkitektur. Husen utgör viktiga inslag i stadsbilden.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Anna Arnqvist, Erica Schölin, Martin Lagergren, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.