Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BÄCKSLINGAN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

BÄCKSLINGAN 1

BÄCKSLINGAN 2

BÄCKSLINGAN 3

BÄCKSLINGAN 4

BÄCKSLINGAN 5

BÄCKSLINGAN 6

BÄCKSLINGAN 7

BÄCKSLINGAN 8

BÄCKSLINGAN 9

BÄCKSLINGAN 10

BÄCKSLINGAN 11

BÄCKSLINGAN 12

BÄCKSLINGAN 13

BÄCKSLINGAN 14

BÄCKSLINGAN 15

BÄCKSLINGAN 16

BÄCKSLINGAN 17

2/18/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Gult

Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.