Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PROSERPINA 4 NORRA BANCOHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA BANCOHUSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Bank

Handel och bankväsende - Hypoteksförening

Handel och bankväsende - Bank

Handel och bankväsende - Hypoteksförening

PROSERPINA 4

5/31/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Norra Bancohuset byggdes på 1770-talet som annex till Riksbanken i det intilliggande Södra Bancohuset och användes så fram till början av 1900-talet. Norra Bancohuset har haft en central funktion inom den statliga administrationen och är med sitt välbevarade skick betydelsefullt i ett nationellt historiskt perspektiv. Byggnaden avspeglar statens dåtida ambitioner för byggande av nyttobyggnader och visar prov på sin tids arkitekturideal och byggnadsskick. Källa: Byggnadsminnesförklaring. Regeringsbeslut 2018-05-31. Ku2015/02095/KL

Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde

Riksantikvarieämbetet.