Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GRIMSTA 1:5 KVARNVIKENS KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNVIKENS KVARN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

GRIMSTA 1:5

1/13/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Denna är 2006 inte utpekad i Stockholms översiktsplan. Anläggningen blev 2000-05-03 byggnadsminne enligt 3 kap. kulturminneslagen.

Kvarnvikens vattenkvarn har anor från 1690-talet och drivs med vatten från Råcksta träsk. Den nuvarande kvarnanläggningen uppfördes av fabrikör Knut Ljunglöf 1883 i syfte att i storskalig form mala spannmål till mjöl. Kvarnen var i kontinuerlig drift fram till 1950. Den tekniska förmalningsutrustningen var mycket ava...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde

Ann-Charlotte Backlund, Britt Wisth, Kerstin Mandén Örn, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Erica Schölin, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.