Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TRE BRUNNAR 1 BIOGRAFEN FONTÄNEN INGÅR I VÄLLINGBY CENTRUM Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00344

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BIOGRAFEN FONTÄNEN INGÅR I VÄLLINGBY CENTRUM (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kultur och nöjesliv - Biograf

Kultur och nöjesliv - Biograf

TRE BRUNNAR 1

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastigheter/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. Fastigheten/fastigheterna ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Byggnaden förklarades 2001-04-18 som enligt 1§ 3kap Lagen om kulturminnen. Ändring av byggnaden kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

Tre Brunnar 1 ritades av centrumets huvudarkitekter, Sven Backström och Leif Reinius. Byggnaden är placerad invid Vällingbyplan, och har med sitt väl synliga läge och sin uttrycksfulla arkitektur a...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Kerstin Mandén Örn, Per Olgarson, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.