Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BRÅDSTUPET 4 SAGATUN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SAGATUN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

BRÅDSTUPET 4

1/14/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Byggnadshistoriskt- och arkitekturhistoriskt värde samt unicitet
Sagatun är uppförd i en fornnordisk stil inspirerad av de norska stabburstugorna och den stilistiska villaarkitektur i trä som uppstod på 1860-70-talen och som bl a hade det kontinentala schweizerhuset som inspirationskälla. Få hus fick dock en så utpräglad fornnordisk stil som Sagatun och villan är unik i Stockholmstrakten och ut...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Identitetsvärde
Miljöskapande värde
Personhistoriskt värde
Sällsynthet

Marianne Råberg, Suzanne Lindhagen, Kerstin Mandén Örn, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.