Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, REVINGE 1:12 REVINGEHED Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FO11 (inakt.), REVINGEHED (akt.), P7 (inakt.)
Skåne
Lund

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

REVINGE 1:12

8/16/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Miljön på Revingehed är ett resultat av drygt 120 års militärhistoria. Trots samhälleliga
och militära förändringar under 1900-talet har kasernområdet på Revingehed till stora delar bevarat sin enhetliga karaktär från slutet av 1800-talet. Speciellt den välbevarade tegelarkitekturen med dess utformning, material och färg är utmärkande.

Den miljö som skapats och bevarats har stora kulturhistoriska värden såväl ur ett lokalt som nationellt och militärhistoriskt perspektiv. Det omgivande heden söder om lägret utgör den äldsta delen av övningsfältet. Heden är en viktig del av kulturmiljön på Revingehed och dess funktion som övning...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet

Riksantikvarieämbetet