Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, HJÄLMSHULT 1:2 HJÄLMSHULTS KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

D203522

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLMSHULTS KUNGSGÅRD (akt.)
Skåne
Helsingborg

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

HJÄLMSHULT 1:2

4/27/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kulturhistorisk värdebeskrivning
Hjälmshults kungsgård representerar en viktig del av det statliga kulturarvet genom sin
historia som kungsgård. Kungsgårdarna har haft en central roll i den svenska historien och
Hjälmshult utgör därmed ett exempel på kronans jordinnehav under historien. Idag återstår
endast ett mindre antal kungsgårdar i statlig ägo. Hjälmshults kungsgård belyser dessutom ett
annars inte så väl beskrivet skede i Sveriges historia, den period då Skåne var danskt.
De tidiga danska kungsgårdarna, kallade kongelevet, fungerade som försörjning av den
kringresande kungen. Genom kungsgårdarna kunde kungen kontroller...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa efter
föredragning av handläggaren Jan Karlsson. Även enhetschefen Solveig
McKenzie har varit med om den slutliga handläggningen.