Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, LILLÖ 50:2 M.FL. LILLÖ KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLÖ KUNGSGÅRD (akt.)
Skåne
Kristianstad

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

LILLÖ 50:2

LILLÖ 50:26

ÖLLSJÖ 68:1

3/30/23 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Lillö kungsgård med tillhörande marker utgör en helhetsmiljö med lång kontinuitet. Kungsgården har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och är samtidigt fortfarande ett levande jordbruk. Lillö förekommer i skriftliga källor från 1300-talet och genom byggnationen av en borg under 1200 - 1300-talen fick platsen militär betydelse. När det statliga indelningsverket infördes på 1680-talet blev Lillö kungsgård majorsboställe under Skåne Cavalleri Regemente. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes 1796 efter "typritningar för överstelöjtnants och majorsboställe" utformade av Erik Palmstedt, en av den gustavianska epokens viktigaste ark...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet