Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, DROTTNINGSKÄR 1:2 DROTTNINGSKÄRS SJÖKASTELL Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997720

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGSKÄRS SJÖKASTELL (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Kastell

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Kastell

DROTTNINGSKÄR 1:2

11/5/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar i Europa med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av de som finns kvar.
Under stormaktstiden på 1600-talet ökade behovet av en flottbas i Sydsverige för att kunna hålla ihop och försvara landet, som omfattade nuvarande Finland, Estland, Lettland samt områden i norra Tyskland...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Pedagogiskt värde, tydlighet

Riksantikvarieämbetet