Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, HOVA PRÄSTBOL 3:2 HOVA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13751 Sverker Larsson 2006-08-22 nr 008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVA PRÄSTGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Kyrkoherdeboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Kyrkoherdeboställe

HOVA PRÄSTBOL 3:2

3/7/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Av de utpekade värderingskriterierna är det byggnadshistoriska värdet kanske störst, genom byggnadens (huvudbyggnaden -kyrkoherdebostaden) ålder och stora andel bevarade ursprungsdetaljer. Då flera av dessa visar konstruktionslösningar från nybyggnadstiden tillkommer även ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde. De förstärker också ovanstående värden då de ger byggnaden en hög grad av autenticitet.

Huvudbyggnaden, flygeln och stallet/magasinet äger var och en för sig ett miljöskapande värde då de tillsammans utgör en välbevarad prästgårdsmiljö. Denna miljö, belägen invid kyrkan har vidare ett betydande samhällshistoriskt värde i ...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Miljöskapande värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet
Traditionsvärde

Thomas Carlquist, 1:e antikvarie, Västergötlands museum
Sverker Larsson, antikvarie, Länsstyrelsen i Västra Götalands län