Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 1:9 UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913518

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET (inakt.), UPPSALA UNIVERSITET (akt.)
Uppsala
Uppsala

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

FJÄRDINGEN 1:9

6/22/20 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Byggnadsminnet, som omfattar hela fastigheten Fjärdingen 1:9 i Uppsala, är av nationellt intresse och visar på framväxten och utvecklingen av Uppsala universitet.

Området där byggnaderna och parken ingår är en historiskt mycket viktig plats för Uppsala. I mitten av 1200-talet beslöt påven att en ny domkyrka skulle byggas i Östra Aros efter att den i Gamla Uppsala hade brunnit ner. Namnet Uppsala skulle också flyttas med. Området är den äldsta delen av Uppsala innerstad och platsen har varit viktig både för kyrkan och kungamakten (staten).

Byggnaderna ingår i den enhetliga ensemblen av byggnader med 1700-talsprägel som omger ...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet.