Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KASTELLEGÅRDEN 1:1 KASTELLEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

dhi14027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTELLEGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

KASTELLEGÅRDEN 1:1

1/28/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kulturhistorisk värdebeskrivning
Kastellegårdens kungsgård representerar en viktig del av kulturarvet, sett ur ett såväl lokalt,
regionalt, nationellt som skandinaviskt perspektiv. Fastigheten med gårdsbebyggelse,
åkermark och hagmark utgör en välbevarad historisk enhet med lång hävd.
De svenska kungsgårdarna som helhet fyller en viktig funktion i berättandet av vår
samhällshistoria. Såväl ekonomiska, politiska, agrara som sociala aspekter förklaras genom
gårdarna. Kastellegårdens läge i gränstrakten mellan Norge, Danmark och Sverige belyser
det strategiska läget gården haft i det geopolitiska spelet länderna emellan.
Den ti...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa efter
föredragning av handläggaren Jan Karlsson. Även enhetschefen Solveig
McKenzie har varit med om den slutliga handläggningen.