Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, VANÄS 1:9 VANÄS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VANÄS FYR (akt.), VANÄS FYRPLATS (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

VANÄS 1:9

8/25/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Vanäs udde har sedan 1864 utgjort ett strategiskt viktigt läge för placering av en fyr med
syfte att betjäna sjöfarten som passerade till och från Göta kanal. Kontinuiteten med ett
fyrljus som sprids från Vanäs udde utgör en viktig del i det kulturhistoriska värdet. Vanäs fyr
besitter ett högt byggnadshistoriskt värde och speglar en vidareutveckling inom
fyrarkitekturen. Vanäs fyr är den enda av sitt slag i Vättern förutom en mindre träfyr av
liknande modell i Vadstena, vilket gör den unik. Modellen är byggnadshistoriskt intressant då
den utgör en föregångare till de s k Heidenstamare i gjutjärn som byggdes under senare
delen...

Läs mer i eget fönster

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av
handläggaren Kersti Lilja