Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, FÄSSBERG 1:54 FÄSSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1133.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄSSBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

FÄSSBERG 1:54

11/17/05 Karaktäristik och bedömning

FÄSSBERGS KYRKOGÅRD har ett medeltida ursprung och ligger i omedelbar anslutning till Fässbergs by och Fässbergs prästgård. Idag ligger kyrkogården omgivet av ett bostadsområde med villor, flerbostadshus, skola och förskola.

Den äldsta delens nuvarande karaktär är framförallt präglad av tiden strax efter det att den gamla kyrkan revs 1896. Tätt liggande gravar med uttrycksfulla, ofta höga eller halvhöga, gravvårdar från 1800-talets slut och 1900-talets början, tillsammans med enskilda gravvårdar och gravhällar av ännu äldre datum. Den gamla kyrkans plats är markerad genom en trädplantering och genom att gravhällar från kyrkans gol...

Läs mer i eget fönster

Sofia Larsson, Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län