Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:15 M.FL. BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950509/069

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Botanisk trädgård

Utbildning och vetenskap - Botanisk trädgård

NORRA DJURGÅRDEN 1:15

NORRA DJURGÅRDEN 1:20

2/22/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Motivering för Ändring av skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Bergianska trädgården, Norra Djurgården 1:15 och 1:20, Stockholms stad och län 2016-02-22

Bergianska trädgården har stora vetenskapshistoriska värden och beskriver utvecklingen inom vetenskapliga discipliner som botanik, växtgeografi och trädgårdsvetenskap. Detta avspeglas i utformning av trädgårdens olika delar, exempelvis olika växtgeografiska och systematiska avdelningar, men också i trädgårdens övergripande disposition med växthus, försöksodlingar och laboratorium.

Trädgården är Stockholms enda botaniska trädgård och är unik i sitt slag. Trädgård...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av riksantikvarie Lars Amréus efter föredragning av handläggaren Jan Karlsson. Även t.f.avdelningschefen Nikos Tsakiridis och enhetschefen Emelie Nilsson har varit med om den slutliga handläggningen.