Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET (PARKEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0010/95

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
THIELSKA GALLERIET (PARKEN) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Park och trädgård - Trädgård

DJURGÅRDEN 1:1

11/15/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kulturhistorisk värdebeskrivning
Thielska galleriet är ett mångfacetterat tidsdokument från sekelskiftet 1900. Det är en
sammansatt och mycket välbevarad helhetsmiljö där konst, arkitektur, park och inredning
förenas på ett sällsynt sätt och berättar för oss om intellektuella och kulturella strömningar
och ekonomisk utveckling i det förra sekelskiftets svenska samhälle. Museets tavel- och
skulptursamling är unik genom sin enhetliga karaktär. Samlingen innehåller det yttersta av
svensk och nordisk konst från sekelskiftet 1900 och ger en samlad bild av Sveriges
internationellt mest kända konstepok.
Arkitekturen, skapad av en a...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter
föredragning av handläggaren Jan Karlsson.