Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:4 FRIMURARLOGEN Ny sökning Tillbaka till sökning

8197_Frimurarlogen_1D_SRLN_2007_10_04 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIMURARLOGEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Folkrörelse och föreningsliv - Ordenshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ordenshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ordenshus

INOM VALLGRAVEN 15:4

1/10/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

KULTURHISTORISK BEDÖMNING

Byggnaden framstår i dag som en god representant för den nyklassiska stil som var förhärskande i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.

Fasaderna
Mot Södra Hamngatan är fasaden, med sina höga genomgående joniska, refflade pilastrar, de båda omramade ingångsdörrarna, fint proportionerade fönster och halvcirkelformade vindsfönster, klassisk arkitrav och takgesims med attika, mycket väl bibehållen. Drottninggatan uppvisar en fasad som uppstod under den sista ombyggnaden 1918. Även denna är klassiskt uppbyggd i sin nationalromantiska stil.

Rumsindelning och planlösning

Logelokalerna har genomgått ...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Autenticitet, äkthet
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Motiveringstexten hämtad ur:
Tor Hermond & Lars-Erik Hammar, "S.Hamngatan 31, 15 Kv Frimuraren tomt nr 4, Göteborgs kommun." Kulturhistorisk bedömning inför byggnadsminnesförklaring nr 8. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1981.

Kriterier föreslagna och motiverade av Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2008-01-10