Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, OLIVEDAL 32:7 SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning

8019_Sjömansgatan_7_SRLN_2007_10_23 014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

OLIVEDAL 32:7

11/5/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Värdering i bebyggelseregistrets bemärkelse är ej utförd, följande kan dock användas som underlag vid en framtida värdering:

KULTURHISTORISK BEDÖMNING

Sjömannasällskapets anläggning för pensionerade sjömän uppfördes vid sekelskiftet och omfattade ursprunglingen sju bostadshus grupperade kring en trädgård. Det var en unik bebyggelsegrupp av stort intresse ur byggnadshistorisk och socialhistorisk synpunkt.
De två kvarstående byggnaderna Sjömansgatan 5 och 7, har trots förändringarna i den anslutande miljön, stort kulturhistoriskt värde. De erinrar om den roll sjöfarten och donationerna spelat i Göteborg.

Fasaderna är välbevarade oc...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1980. Gudrun Lönnroth och Tor Hermond.