Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NYA VARVET 726:9 NYA VARVET-NOBIS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYA VARVET-NOBIS (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Försvarsväsende - Örlogsbas

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt

Försvarsväsende - Örlogsvarv

Försvarsväsende - Örlogsvarv

NYA VARVET 726:9

8/26/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Officersmässen Nobis förklarades 1935-01-25 som statligt byggnadsminne genom regeringsbelut. Byggnaden övergick 2005-01-01 i enskild ägo och har därmed enligt 3 kap 1§ lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen övergått till att bli byggnadsminne enligt nämnda kapitel.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2010-08-26, Dnr 432-12921-2006.

Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Västra Götaland