Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundbyberg kn, GLADAN 2 DUVBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUVBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Sundbyberg

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GLADAN 2

1/20/05 Karaktäristik och bedömning

Duvbo kyrka ligger mitt bland egnahemsbebyggelsen och utgör en viktig del av stadsdelens bevarade karaktär. Kyrkans exteriör i enkel nygotik är ännu välbevarad sedan kyrkan invigdes 1904.
Interiört har kyrkan genomgått fler förändringar, framförallt under 1900-talets mitt. Idag karaktäriseras därför kyrkorummet av framförallt två tidsepoker. Dels framträder det ursprungliga kyrkorummet med den öppna takstolen, väggarnas övre målningar, liksom korets dominanta glasmålningar. Till kyrkans ursprungliga karaktär hör även altarringen, krucifixet på korväggen, den äldre dopfunten samt predikstolen, om dock i nya färger. Bänkarna hör till...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum