Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LANTMÄTAREN 2 S:T JACOBS KYRKA (JAKOBS KYRKA ) Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987421

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T JACOBS KYRKA (JAKOBS KYRKA ) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANTMÄTAREN 2

11/3/05 Karaktäristik och bedömning

S:t Jacobs kyrka är en av de äldsta bevarade byggnaderna på Stockholms malmar och utgör en viktig del av Stockholms stadsbild. Med sin stora rödfärgade byggnadsvolym och sitt rikt dekorerade torn reser sig kyrkan över Kungsträdgårdens grönska och är ett landmärke i denna del av staden. Byggnadens exteriör ger med sin tegelröda putskulör, sina strävpelare och rikt skulpterade portaler ett mycket ålderdomligt intryck. Framförallt den södra portalen från 1644 visar upp ett stenarbete av yppersta klass. Jakobs Torg, som fungerar som ett kyrktorg i ordets rätta bemärkelse, är trots att den inte ingår i kyrkotomten en mycket viktig del av...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum