Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JÄGARBACKEN 1 HJORTHAGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0050-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJORTHAGENS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

JÄGARBACKEN 1

1/17/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Hjorthagens kyrka är unik. Arkitekten Carl Bergstens tidiga tolkning av Wiener Werkstättes former och den samtida inhemska nationalromantiken finns det inte någon motsvarighet till i vårt land. Kring sekelskiftet strävade arkitekterna efter att gestalta en helhet, minsta del i byggnaden skulle formas konstnärligt. Bergsten har levt upp till detta ideal i Hjorthagens kyrka. Han har gjort ritningar till alla detaljer, te x reliefer i fasaden, dopfunt, glasmålningar, skulpturer och dekormåleri. Den långa tillblivelseprocessen med alla bearbetningar och arkitektens utformning på detaljnivå har gett ett myck...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum