Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PAPPERSKNIVEN 13 UPPENBARELSEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0079-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPENBARELSEKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

PAPPERSKNIVEN 13

6/21/04 Karaktäristik och bedömning

Uppenbarelsekyrkan är med sin mycket säregna form en av landets märkligaste moderna kyrkor, ett allkonstverk och därtill ett av arkitekten Johannes Olivegrens mest spännande kyrkorum. Från öster och väster upplevs Uppenbarelsekyrkans anläggning som en högrest glaskatedral medan den från norr och söder uppfattas som en sluten kropp av betong och tegel. Östfasadens väldiga genombrutna vertikaler dominerar intrycket exteriört. Som ett gigantiskt skepp svävar det majestätiskt fram, fastnaglat i berget. Vitmålad betong och gult tegel är material som går igen i kyrkan både exteriört och interiört. Planformen är mycket speciell men har i g...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum

3/16/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
För motivering se kyrkokaraktäriseringsprojektet.

Ann-Charlotte Backlund, Christina Andersson, Anna-Karin Ericson, Magnus Rönn, Ulrika Sahlsten, Erica Schölin, Elisabet Wannberg, Britt Wisth Stockholms stadsmuseum.