Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORDET 1 S:T TOMAS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0142-23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T TOMAS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

ORDET 1

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. Fastigheten/fastigheterna ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.
Motivering under arbete.

Arkitekturhistoriskt värde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Kerstin Mandén Örn, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.

3/1/04 Karaktäristik och bedömning

S:t Tomas kyrka är en central byggnad i det internationellt kända Vällingby centrum. Kyrkans exteriör har en utpräglad slutenhet med få detaljer och fönstren samlade i band. Fasadmaterialet, det mörkbrända teglet, får liv genom de djupa fogarna och en ojämn murning. Det relativt låga klocktornet och stålkorset framför kyrkan är det enda i exteriören som visar byggnadens funktion.
Kyrkorummet, slutet utåt och med allt ljus från innergården, präglas av lugn och enkelhet. De slutna väggarnas mörka tegel står i stark kontrast till de stora fönsteröppningarna i söder. Utsmyckningen i rummet är nästan helt begränsad till det färgstarka kr...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum