Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, SKATELÖVS PRÄSTGÅRD 2:1 SKATELÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skatelövs gamla1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKATELÖVS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKATELÖVS PRÄSTGÅRD 2:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Skatelöv GAMLA KYRKOGÅRD

Kvarter A
Båda gravvårdarna i kvarter A är tydligt karaktärsskapande på kyrkogården varför det är angeläget att de
bevaras. Den gamla gjutjärnshällen skall om så inte redan är fallet uppföras på nya kyrkans inventarieförteckning
och fortsatt vårdas av församlingen. Denna gravvård representerar såväl ett stort lokalhistoriskt,
personhistoriskt som konsthistoriskt värde. Nytillskott i kvarteret bör helst inte förekomma utan
bör hellre placeras i kvarter B eller D

Kvarter B
Karaktären på vårdarna i kvarter B är mycket homogen med uteslutande liggande vårdar i lite varierande
material, ålder och sto...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, Smålands museum.