Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, MISTELÅS 1:9 MISTELÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mistelås1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MISTELÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MISTELÅS 1:9

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter 1, delen norr om klockstapeln
Dessa gravstenar bör bevaras för framtiden. Förmodligen har de flyttats från en annan del av kyrkogården,
men placeringen vid klockstapeln gör att de får en framträdande plats på kyrkogården och försvinner
inte i mängden av andra gravvårdar.

Kvarter 1 – 3
Kvarteren 1-3 är av en blandad och ohomogen karaktär med många typer av gravstenar från olika tidsåldrar.
Denna blandade karaktär gör kvarteret mindre känsligt för nytillskott än mer homogena kvarter,
där en avvikande gravvård kan kännas mycket malplacerad. Vissa av gravvårdarna bör bevaras i kvarteret.
Detta gäller särskilt de äldre ...

Läs mer i eget fönster

Jessica Wennerlund, smålands museum.