Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, STORA GYLLINGE 1:2 ÖSTRA HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA GYLLINGE 1:2

10/11/04 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan och kyrkogården med gravkapellet utgör tillsammans med prästgården och tiondeboden en väl sammanhållen kyrkomiljö. Runt kyrkan finns äldre gårdsbebyggelse, sentida skolbyggnader och ett villasamhälle som visar på kyrkomiljöns kontinuitet som central samlingsplats och traditionellt sockencentrum.

Kyrkogården
Kyrkogården präglas bl a av de höga lövträden, huvudsakligen i trädkransen. De har en rumsskapande karaktär och visar på den stora betydelse träd hade framför allt under andra delen av 1800-talet för utformningen av våra landsortskyrkogårdar. Bland en äldre typ av gravvårdar märks några höga vårdar, framför allt på den äl...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Östra Husby kyrka med kyrkogård, omgärdning, grindar, trädkrans och gravkapell utgör en
samlad miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkogården är indelad i tre klart
avläsbara delar med den äldsta delen på höjdryggen runt kyrkan, kvarter A, en utvidgning från
mitten av 1800-talet, kvarter B och C, samt en utvidgning från sent 1970-tal, kvarter D-F. De
olika delarna har olika typer av omgärdningar med en traditionell kyrkogårdsmur runt den
äldre delen, ett enkelt staket med tunna järnslanor respektive häck runt delen från mitten av
1800-talet och en häck runt 1...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
2006.