Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vånga kyrka och gravkapell, 106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅNGA KYRKA (akt.), VÅNGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅNGA KYRKOJORD 2:2

9/7/06 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, gravkapellet, det gamla vapenhuset, tiondeboden, kyrkogården tillsammans med skolan, den fd lärarbostaden och fd prästgården bildar en innehållsrik kyrkomiljö som vittnar om platsens betydelse som socknens administrativa centrum.

Kyrkogården
Gravkapellet utgjorde ursprungligen den gamla kyrkans sakristia vilket visar på kyrkplatsens långa historiska kontinuitet. Dess sydvägg tillhörde kyrkans 1400-talskor vars medeltida murverk som kan berätta om medeltida byggnadsteknik.

En fullständig kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan utgör ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Vånga kyrka och dess två kyrkogårdar med murar, grindar, trädkrans och gravkapell utgör en
väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.

Gravkapellet är den medeltida kyrkans sakristia. Kyrkan förföll alltmer under 1800-talet och
revs slutligen så när som på sakristian. Åren 1862-64 byggdes en ny kyrka söder om den
gamla. När den nya kyrkogården på 1920-talet blivit för liten, togs beslut på att den gamla
kyrkogården åter skulle tas i bruk. Denna har kvar sin äldre prägel. Den gamla kyrkans
vapenhus samt sockenmagasinet står bevarat och har mycket hög...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete har utförts av antikvarie Olle Hörfors och rapport av Jeannette Kreutz
Östergötlands länsmuseum 2006.