Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Danderyd kn, DANDERYD 2:17 M.FL. DANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

danderyd3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANDERYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Danderyd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DANDERYD 2:17

DANDERYD 2:18

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Danderyds kyrka, ursprungligen uppförd omkring 1400, utvidgad och ombyggd under 1600-talets början, har exteriört formen och karaktär av en medeltida salkyrka med anslutande sakristia. Interiört präglas kyrkorummet av 1600-talets treskeppiga plan med kraftfulla valv uppburna av kraftiga runda pelare samt sin i huvudsak bevarade fasta inredning med inventarier från stormaktstiden. Från 1500-talskyrkan bevarar kyrkorummet i sina äldsta delar fragment av kalkmålningar. Kalkmålningarna är av stort värde då de hör till de fåtal utförda i Sverige under Gustav Vasas tid.

Att tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljö...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Sundström och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum