Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, SUND 3:1 SUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1472/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDS KYRKOGÅRD (akt.), SUNDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUND 3:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Sunds kyrka och kyrkogård med murar, grindar och trädkrans bildar tillsammans med f d
skola, tiondebod och kyrkstallar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska
värden. Kyrkan byggdes visserligen under slutet av 1700-talet men dess medeltida
föregångare lär ha legat på samma plats. Denna placering, på kyrkogårdens norra del, var
vanlig under medeltiden. Murar, grindar och trädkrans har tillkommit vid olika tider och
speglar kyrkogårdens olika faser. Grindarna i väster är samkomponerade med
kyrkobyggnaden. Trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt på våra kyrkogårdar
från s...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
2006.