Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, HÄRSLÖV 37:1 HÄRSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1657-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRSLÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRSLÖV 37:1

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Härslöv kyrkoanläggning
Härslöv ligger i ett svagt kuperat öppet jordbrukslandskap som varit bebott sedan
förhistorisk tid. Kyrkan i Härslöv är omgiven av f.d. prästgård, f.d. kyrkstall från 1910
och församlingshem som tillsammans utgör en kulturmiljö.

Murarna och trädkransen som avgränsar kyrkogården från omgivningen är
betydelsefulla. Kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med äldre gravstenar
oregelbundet placerade i gräs. Endast ett fåtal gravar har någon typ av omgärdning.
Den rika grönskan med lövträd på kyrkogården och trädkransen av lindar är vacker
och karaktärskapande. De mode...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Härslövs kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson (rapportförfattare, foto och inventering), Arkitekt SAR/MSA
Karl Johan Kember(granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-04-20 Färdigställd rapport: 2015-06-26