Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, STRÖMSUND 2:21 STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4272-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÖMSUND 2:21

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkoanläggningen i Ström är en del av Strömsund som tydligt avspeglar den nordjämtländska centralortens tillväxt, ambitioner och framtidstro från det sena 1800-talet och framåt med regelbundna, strama kyrkogårdar, parkanläggningar och monumentalitet i stadsplaneringen. Den nyklassiska sockenkyrkan är välgestaltad och har trots förändringar under 1900-talet utvändigt en väl bibehållen karaktär från byggnadstiden på 1840-talet.

Invändigt hävdar sig inte den ursprungliga inredningen på samma sätt som i många andra samtida kyrkor. Funktionella krav och estetiska önskemål har föranlett de två restaureringsinsatserna 1928-30 och 1970-...

Läs mer i eget fönster

Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.