Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, PILA 1:1 HALLINGEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

0121

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLINGEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), HALLINGEBERGS KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PILA 1:1

10/10/03 Karaktäristik och bedömning

Hallingebergs kyrka, byggd 1760, stod klar före det sena 1700-talets intensiva kyrkobyggnads period. I Kalmar län finns ytterligare tre kyrkor byggda under 1750-talet - Södra Vi, Vissefjärda och Madesjö. Av dessa tre har Södra Vi kyrka exteriört flera stildrag från barocken som går igen i Hallingebergs kyrka t.ex. byggnadskroppens vilande karaktär samt enskilda arkitektoniska element som de elliptiska muröppningarna. Också i Vissefjärda kyrkas exteriör kan man ana spår av barocken, medan nyklassicistiska stildrag dominerar Madesjö kyrkas exteriör. Hallingebergs kyrka är ritad av en av 1700-talets främsta svenska arkitekter, överinte...

Läs mer i eget fönster

Alice Öberg, Kalmar läns museum.

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Kyrkogården har under sin historia varit under ständig förändring. Olika delar har tillkommit och andra förändrats. De äldsta delarna som finns kvar idag är från mitten av 1800-talet. Kyrkogården som helhet med sin historia är kulturhistorisk intressant och värdefull.
När man ser på de element som bygger upp kyrkogårdsmiljön finns två välbevarade områden. Vid sekelskiftet 1900 planterades lindarna, och grusgången anlades längs järnstaketet på östra sidan. 1936 ritade Erik Fant ett förslag till gravkapell och anläggningsplan för norra delen av kyrkogården med tujor och björkar....

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson, Liselotte Jumme och Alice Öberg vid Kalmar läns museum.