Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, STORA MALMS KYRKA 1:1 STORA MALMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3217-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA MALMS KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA MALMS KYRKA 1:1

10/17/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Stora Malms kyrka är uppförd i ett öppet odlingslandskap. Området har i flera hundra år hört till godset Eriksberg, vilket avspeglar sig i bebyggelsen och de allékantade vägarna. Kyrkbacken väster om kyrkan omges av den före detta kyrkskolan från 1872, två gamla kyrkstallar från 1780-talet och ett hus som en gång tjänat som tvättstuga och slöjdsal. Ingående i kyrkogårdsmuren är klockstapeln från 1736 och sockenmagasinet från 1761. Strax nordost om kyrkan ligger den f d prästgården från 1787.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogårdens äldsta delar närmast omkring kyrkan omges av en kallmurad naturstenmur, enligt uppgift återuppfö...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo, Sörmlands museum