Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laxå kn, FINNERÖDJA 1:32 M.FL. FINNERÖDJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnerödja anl, negnr 04-341-08.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FINNERÖDJA KYRKA (akt.)
Örebro
Laxå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FINNERÖDJA 1:32

FINNERÖDJA 20:1

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Finnerödja kyrka i Tiveden är högt belägen utmed en äldre färdled i utkanten av järnvägssamhället Finnerödja. Kyrkan, som har starka band till närliggande Skagersholms säteri och järnbruk, föregicks av ett 1600-talskapell.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger i nordöstra delen av en stor kyrkogård, utvidgad i söder 1958. Kyrkogården inramas av en trädrad och av stenmurar med muröppningar mellan stenstolpar. Anläggningen innehåller grusgångar, granittrappor och enstaka äldre vårdar med järnstaket. Ett äldre bårhus med grästak är nedgrävt sydväst om kyrkan. I sydöst är en minneslund.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMN...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift