Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1 SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

södra möckelby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1

6/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden


Kvarter 1
Den yta intill kyrkans torn där merparten av kvarter 1 är beläget, har troligen brukats som
kyrkogård sedan medeltiden. Placeringen intill kyrkogårdens ingång i väster är framträdande.
Här fanns kring sekelskiftet 1900 påkostade familjegravar på grusade gravplaner omgivna av
låga häckar. Denna struktur är idag borta liksom många av gravvårdarna. Framträdande är
numera enstaka äldre vårdar vars lite oregelbundna placering ger kvarteret en mer
ålderdomlig prägel än vad som egentligen är fallet. Urngravar är planerade att läggas in i flera
rader i kvarteret. De...

Läs mer i eget fönster

Liselotte Jumme, Kalmar läns museum, 2006