Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SEGERSTAD 1:1 M.FL. SEGERSTADS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

segerstad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTADS FYRPLATS (akt.), SEGERSTADS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SEGERSTAD 1:1

SEGERSTADS FYRPLATS 1:2

6/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden

Kvarter A-C (och F)
De tre gravkvarteren har samma karaktär med gravvårdar stående i rader i gräsmatta. Här
finns en blandning av gravvårdar från olika tider. Flera av dessa har ett stilhistoriskt och/eller
hantverksmässigt värde. Hos enskilda gravvårdar finns också lokal- och personhistoriska
värden att värna dels genom de titlar som finns angivna, dels genom den kunskap som finns
om en del av de gravsatta. Gravvårdar från mitten av 1800-talet och äldre ska föras in på
församlingens inventarieförteckning. De omgärdade gravplatserna bör bevaras. De utgör
resterna av en ...

Läs mer i eget fönster

Cecilia Ring, Kalmar läns museum, 2006