Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Yttergrans kyrka begravningskapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERGRANS KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YTTERGRAN 4:1

12/21/05 Karaktäristik och bedömning

Yttergrans kyrka är stiftets minsta medeltidskyrka och har i hög grad bevarat sin ursprungliga romanska karaktär. Dess inre präglas av senmedeltidens tillägg i form av valv och kalkmålningar samt av den fasta inredningen från i huvudsak 1770-talet varav särskilt den märkliga altarpredikstolen ska framhävas. Orgeln från 1776 har restaurerats till ursprungligt skick och har ett stort musikhistoriskt värde. Både in- och utvändigt ger kyrkan en stark upplevelse av ålderdomlighet och ursprunglighet.

Kyrkogården har en tämligen modern prägel med asfalterade gångar och grästäckta gravkvarter. Endast ett fåtal äldre gravstenar är bevara...

Läs mer i eget fönster

Upplandsmuseet