Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, HULTERSTADS KYRKA 1:1 HULTERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hulterstad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HULTERSTADS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HULTERSTADS KYRKA 1:1

6/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden

Kvarter A, och H
De två kvarteren utgör de äldsta delarna av Hulterstads kyrkogård. Idag präglas kvarteren av
de förändringar som gjorts under 1900-talet. I kvarteren finns flera gravvårdar vars ålder eller
utformning gör dem kulturhistoriskt värdefulla. Flera av dem har också lokal- eller
personhistoriska värden. De gravplatser som har kvar beläggning av grus och/eller
omgärdningar i form av gjutjärnsstaket, stenramar eller pollare och kätting bör bevaras. Dessa
typer av gravplatsutsmyckningar var tidigare vanliga på våra kyrkogårdar och de som idag
finns kvar berättar...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum, 2006