Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, LÖT 1:8 LÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

löt1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖT 1:8

6/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter

Kvarter A och D
Kulturhistorisk bedömning
De båda kvarteren söder om Löts kyrka utgör en del av den medeltida kyrkogård som fanns i
anslutning till kyrkan. Idag präglas området av det sena 1900-talets krav på rationell skötsel.
Gravvårdarna stå i rader i gräsmatta. Rester av äldre anläggningsformer finns i form av de
fem gravplatser som omgärdas av buxbomshäckar. De visar tillsammans med de
murgrönsklädda gravkullarna hur kyrkogården såg ut i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Dessa båda företeelser har därmed ett högt kulturhistoriskt värde som länkar till
kyrkogå...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, 2006, Kalmar läns museum